Coaching in sport en bedrijfsleven

Sportwereld

De activiteiten gericht op de sportwereld hebben als doel: bij te dragen aan de verbetering van de positie van sporters in de bedrijfstak sport.

Bedrijfsleven

Het ervaren van incompetentie is meestal reden voor aanmelding voor coaching. Wat kan performancecoaching daarin betekenen?

PRISMA groepspraktijk

Mijn praktijk is zelfstandig onderdeel van PRISMA: een samenwerkingsverband van meerdere professionals (therapeuten, mediator, enz. )

Water

"Het belang van water voor performance wordt heel erg onderschat en heeft een belangrijke functie in mijn coachingstrajecten."

Over Paul Ruijsenaars

Ik ben full time zelfstandig werkzaam als coach sinds 1995. In de beginperiode vooral in de sportwereld, vanaf 1997 in toenemende mate voor het bedrijfsleven als performance coach. 
Inmiddels kunde en ervaring in een breed werkterrein: 
bedrijfsleven, sportwereld, dienstensector, overheid,
op alle niveaus in de organisatie

Missie: door middel van coaching bijdragen tot het oplossen van competentiekwesties binnen de sportwereld en het bedrijfsleven.

Wat kun je verwachten? 
Je wordt op een concrete en praktische manier begeleid bij het updaten van je competentie. Daarbij ook aandacht voor levensfase en sociale omgeving (collega's, gezin, enz.)